Cilt Nedir?

1. Cilt / Deri Nedir? 

Cildimiz (derimiz), iskelet sistemimizden sonra en geniş organımızdır. Yüzey alanı bir insanda yaklaşık olarak 1,9 m2’dir ve vücudumuzun tamamını kaplar. Ağız, göz ile genital alanda mukoza yapı olarak devam eder.

Cildimizin ağırlığı erişkin bir insanın vücut ağırlığının yaklaşık %15’i kadardır.

Vücudumuzun farklı bölgelerinde değişmekle birlikte cildimizin 1 cm2 alanında; ortalama  olarak 10 kıl kökü, 15 yağ bezi, 100 ter bezi, yarım metre kan damarı, 2 metre sinir, 3000 adet duyu sinir ucu, 200 ağrı algılayan sinir ucu, 25 adet basınç algılayan sinir organı, 2 adet soğuk algılayan sinir organı ve 12 adet sıcak algılayan sinir organı bulunmaktadır. Doğaç Kozmetik firması olarak her türlü cilt ve saç tipine uygun doğal içerikli cilt ve saç bakım ürünleri üretmekteyiz.

2. Cildimizin / Derimizin Dış Görünümü Nasıldır?

Dışarıdan baktığımızda cildimizin dış yüzeyinde yapısal olarak birbirini çaprazlamış kare, dikdörtgen, üçgen ve yamuk gibi  şekiller oluşturan ince ve kalın çizgiler ile kıllar ve gözenekler olduğunu görürüz.

Cildimizde gördüğümüz ince ve kalın çizgilerin oluşturduğu geometrik şekillere “sulkus kutis veya hiyeroglif kalıplar” denilmektedir. Birincil çizgiler denilen kalın çizgiler geniş ve derindir. İkincil çizgiler denilen ince çizgiler ise sığ ve dardır. Bu çizgiler ve şekilleri vücut bölgelerine göre değişmektedir.

Cildimizde bulunan bu yapısal çizgiler dışında yaşlanma, mimik ve uyku şekline bağlı olarak derinin deformasyonu ile oluşan kırışıklıklar da bulunmaktadır. Cildimizde sonradan oluşan bu kırışıklıklar yüzeysel ve derin olmak üzere iki şekildedir.

Yüzeysel kırışıklıklar derin olmayan kırışıklıklar olup,  epidermis tabakasının su kaybetmesi ile epidermisin bozulması sonucu oluşan kırışıklıktır.

Derin kırışıklıklar ise kolajen ve elastin liflerinin azalması, bozulması nedeniyle elastikiyet kaybına bağlı dermisin bozulması sonucu oluşur.

Le Charme Naturel markalı, yaşlanma karşıtı krem (anti aging krem) ve leke kremi bu kırışıklıklarla mücadele için üretilmiştir.

Cildimizdeki kıllar kıl kökü denilen bir yapının ürünüdür. Kılların dağılımı genetik olarak belirlenmiş olup, kıl kökleri ayak tabanı ve avuç içi hariç cildimizin tüm bölgelerinde bulunurlar. Bu kıl kökleri bazı bölgelerimizde gözümüzle görünmeyecek kadar küçük ve ince kıl üretimi yaparken bazı bölgelerde aktif olarak çalışırlar.

Cildimizdeki gözenekler deride yaygın olarak görünür, yağ ve ter bezlerinin cilt yüzeyine açıldıkları kanalarının ağızlarını gösterirler.

3. Cildimizin/Derimizin Görevi Nedir?

Derimiz; vücudumuz ile dış ortam arasındaki ilişkiyi sağlar, iç ve dış etkenlere karşı koruma görevini yerine getirir. Böylesine önemli bir görevi yerine getiren cildimizin bakımı düzenli yapmak zorunluluktur. Le Charme Naturel  cilt bakım ürünleri, içeriğindeki doğal ve organik yağlar ile her türlü cilt yapısına uygun bakım ve koruma sağlamaktadır.

Cildimiz; iç etkenlere karşı görevini; detoksikasyon ve vücut ısının düzenlenmesi ve korunması şeklinde yerine getirir.

Detoksikasyon görevini; toksinlerin, su ve tuzun vücuttan terle atılması ile gerçekleştirir.

Vücut ısısının düzenlenmesi ve korunması görevini ise kıl ve yağ bezlerindeki deri yağ dokusu ile deri damarlarının özel yapısı ve ter bezleri ile yapmaktadır.

Dış etkenlere karşı koruma görevini;

3.1. Biyolojik etkenlere karşı koruma,

Derimizde bulunan asit manto sisteminin bakterilere karşı deri PH değerini 4,2-5,6 arasında tutması, epidermisin sürekli dökülerek deriden atılması, epidermisin kompakt yapısı, zengin savunma sistemi hücreleri ile gerçekleştirir.

Le Charme Naturel Ozonlu Yüz Temizleme Jeli, Le Charme Naturel Sıkılaştırıcı Gül Özlü Tonik ve Le Charme Naturel Gül Özlü Yüz Temizleme Sütü cildimizin biyolojik etkenlere karşı korunmasını sağlar.

3.2. Fiziksel etkenlere karşı koruma;

a.   Mekanik etkenler; epidermisin kompakt yapısı, dermisteki kollajen ve elastin deste bağları, deri altı yağ dokusu bunu sağlamaktadır.

b.   Işık, ısı ve elektriğe karşı koruma

 

Le Charme Naturel Güneş Kremi etken bir güneş koruması sağlar.

 

3.3. Kimyasal maddeler karşı koruma;

Keratin ve lipid manto bunu sağlamaktadır.  Lipid manto mantarlara karşı deriyi korumaktadır.

 

3.4. Emilme ve deriden atma özellikleri;

Deri metabolik olarak aktif bir organdır. Vücuttan gelen hormon, sterodi ve inflamasyon ara maddelerini yıkmaktadır. Ksenobiyotik maddeleri ilaçlar, böcek ilaçları, çevresel ve endüstriyel kimyasalları yıkmaktadır. Yağda ve suda eriyen kimyasalları atmaktadır.

3.5. Deri ayrıca ilaçların emilimini de sağlamaktadır. ilaç ve kimyasal emilimi en fazla yumurtalık derisi üzerinde, alında ve kulak çevresindedir.

3.6. Vücuttaki statik elektriğin dışarı atılması

3.7. Vitamin yapım görevi; Vitamin D yapılmaktadır.

3.8. Destek görevi; esnek özeliği ile alttaki dokuları örter ve destekler

3.9. Duyu fonksiyon görevi; Isı, basınç, ağrı gibi duyuları algılamaktadır.

3.10. Pigmentasyon yapım görevi; Melanin sentezi ile deriyi ve daha alt dokuları UV ye karşı korumaktadır. İmmünolojik (vücut savunma sistemi) sistemdeki görevi; Deri savunma sisteminde aktif rol oynamaktadır.

3.11. Depo görevi; deride karbonhidrat, yağ, su ve kan depolanmaktadır.

3.12.Estetik görünüm; vücut gibi yüksek bir organizmanın estetik görünümünü sağlamaktadır.

 

Le Charme Naturel doğal ve organik yağ bileşenlerine sahip cilt bakım ürünleri, narmal cilt, yağlı cilt, karma cilt, hassas cilt, kuru cilt yapısına uygun yağlı cilt,  cildimizin iç ve dış etkenlere karşı korunmasında, bakımının yapılmasında, yaşlanma, (anti aging)temizlenmesinde, dış ve

 

4. Cildimizin/Derimizin Anatomik Yapısı Nasıldır?

Cildimiz epidermis, dermis ve deri altı dokusu-pannikulus olmak üzere 3 tabakadan oluşmaktadır. Deri ve derinin bu 3 tabakasının kalınlığı vücudumuzda anatomik bölgelere göre değişmektedir. Örneğin epidermisin en ince olduğu alan 0.1 mm ile göz kapaklarımızdır. En kalın olduğu yerler 1.5 mm ile el içi ve ayak tabanıdır. Dermisin en kalın olduğu yer sırt derisidir.

 

 

 

4.1.Epidermis

Derinin en dış tabakasıdır ve çoğunlukla keratinosit olarak isimlendirdiğimiz hücrelerden oluşmaktadır. Damarsal yapılar içermez. Vücut bölgesine göre değişmekle birlikte kalınlığı 05–100 mikro arasında değişmektedir(el ve yakta 600 mikron) . Ayrıca epidermisin su içeriği kalınlığını değiştiren bir faktördür. Epidermiste keratinositler dışında Melanosit, Langerhans ve Merkel hücreleride bulunmaktadır. Keratinositler derinin % 5 ini oluşturmaktadır ve hücre içerisinde protein yapısında keratin isimli proteini yapmaktadır.

En alt yani dermis ile komşu katmanda keratinositler bölünerek üst katmanlara atılmaktadır. Alt katmanlarda canlı keratinositler en üst katmanlarda ölmekte ve deriden dökülerek atılmaktadır. Bu sürece keratinizasyon döngüsü-turnover denilmektedir. Normal bir insanda bu süreç 28 günüdür.

Epidermis 4 alt tabakadan oluşmuşmaktadır;

1.     Stratum basale

2.     Stratum spinosum

3.     Stratum granulosum

4.     Stratum corneum

4.2.Dermis

Epidermal tabakanın altında, cildin ikinci tabakasıdır. Dermis vücut bölgesine göre değişmekle birlikte 2-4 mm kalınlığındadır. Dermiste hücre arası destek dokusu ve fibroblast hücreleri ile bunların arasında sinir, damar, lenfatik yapılar, ter ve yağ bezleri, tırnak ve kıl folllikülleri yer almaktadır. Epidermis ile karşılaştırıldığında, çok daha az sayıda hücre ve çok daha fazla lif bulunmaktadır.

Dermiste ana hücreler fibroblastlardır ve dermisin hücre dışı destek matriks dokusunu yapmaktadır. Bu matriks yapısı kolajen, elastin ve retiküler fiberlerden ouşmaktadır. Dermis ayrıca başka hücrelerede konaklık etmektedir. Vücut savunma sisteminin parçası olan makrofajlar, mast hücreleri gibi.

Dermiste duyu sinirleri olan reseptörlerde bulunmaktadır. Merkel ve Meissner cisimcikleri(dokunma duyusu, daha çok el içi ve ayak tabanında yer almaktadır), Pacinian cisimcikleri (basınç duyusu, vüct ağırığını taşına anatomik alanlar ve genital bölgede daha yoğun olarak bulunmaktadır) ve Ruffini cisimcikleri (mekanik duyu) gibi.

Dermiste kollajen derinin gerginliğini sağlamaktadır. Elastin deriye elstikiyetini vermektedir. Bu ikisi dermisin fibriller destek dokusudur. Fibriller dışında proteoglikanlar, glikoperoteinler, glikozaminoglikanlar, su ve hyaluronik asit diğer destek yapılarıdır. Bulardan ön plana çıkanı glikozaminoglikanlardır. Bunlar proteinlerin proteoglikanlara bağlanmış formlarıdır.  Proteinler kondrotin sülfat, dermatan sülfat, keratin sülfat, heparan sülfat ve heparindir. En önemli proteoglikan ise versican(deri gerginliğini sağlamaktadır) ve perlecan(epidermis ve dermis arasındaki bazal tabakada yer almaktadır) Glikoproteinler laminis, matrilin, fibronektin, tenascin gibidir. Bunlar hücrelerin birbirlerine tutunmasını, hücrelerin yer değiştirmesini, hücreler arası ilişkiyi düzenlemektedir.


4.3.Deri Altı Doku (Hypodermis)

Dernin en alt tabakasıdır. Liposit ismini verdiğimiz hücrelerden oluşmaktadır. Lipositler küçük bölmeler yapmakta bunlara panniculus denilmektedir. Endokrin görevleri androjenleri östrojene çevirmektedir. Leptin yaparlar bunlarda veyinde tokluk hissini sağlamaktadır.

 

5.Sonuç

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız iç ve dış etkenler nedeni ile cildimizin zarar görmemesi için günlük bakımın yapılması zorunluluktur. Bu cildimizi rahatlatması, sağlıklı ve güzel görünmesini sağlar, erken yaşlanmasının önüne geçer.

Le Charme Naturel cilt bakım ürünleri her türlü cilt tipi için doğal ve organik yağ bileşenli cilt temizleme, bakım ve koruma ürünleri ile cildinizin ihtiyaç duyduğu temizlik, bakım ve korumayı sağlamaktadır.